Lodkarta över Bysjön, länk till startsida
Lodkartor över västsvenska sjöar

Här kan du få tillgång till lodkartor över mer än 350 västsvenska sjöar. Sjöarna är lodade av limnologfiskt intresserade Fältbiologer, i samband med kalkningsverksamhet, vid ett geomorfologiskt forskningsprojekt och av fiskeintressenter.

Nu finns en ny kartfunktion

Via länken "Kartfunktion" får du upp en zoombar och klickbar karta där du kan leta fram din karta. Klicka på punkten vid sjöns utlopp så kommer en ruta med sjöns namn och länken till PDF-kartan över sjön upp.

Fri nedladdning

Dessa kartor är fria att ladda ner och skriva ut i icke kommersiellt syfte. Vill ni ändå betala kan ni göra det genom att skapa intresse för livet i vattnet, skänka pengar till något behjärtansvärt ändamål, göra en frivilliginsats för fiskevården, öka dina matkostnader genom att köpa Kravmärkt mat eller genom bara minska på miljöbelastningen.

Komplettera med flera kartor

Det enda ställe där samlingen är någorlunda komplett är Kungsbacka kommun där endast Lygnern saknas. I övrigt vore det trevligt om samlingen kunde utökas. Har ni en lodkarta som ni vill göra tillgänglig får ni gärna skicka in den till oss. Uppgifter om var sjön ligger, skala, norrpil, eventuell volym och vilka som lodat sjön och i vilket syfte är trevliga att få med.

Varbergskartor

Samlingen har nu kompletterats med kartor från Varbergs kommun. De är lodade av kommunens personal, forskare från Limnologen i Lund, Länsstyrelsen samt Anders Swanberg på Myrica.Utskiftstips

När man skriver ut en PDF-fil krymper ofta bilden. Det går att undvika om man ändrar till "Page Scaling = None". Klicka på bilden för att se den i större skala.


Utskriftstips