Lodkarta över Bysjön, länk till startsida
Bakom lodkartorna

För att inte råka ut för obehag med GDPR har allt hyllande av välvilliga personer tagits bort från denna sida. Beklagar detta.

Det är ett stort antal personer som har tagit fram de lodkartor som finns att hämta här. Tyvärr har vi inte orken att koppla ihop rätt person/er med respektive sjö men här är en lista över dem som vi har som upphovsmän/kvinnor. Äldst är Alingsås fältbiologers kartor så de kommer först. De följande tre projekten har Göteborgsregionens kommunalförbund varit drivande eller medverkat i. Det var två försurningsundersökningar som genomfördes vintern 1978/79 respektive 1982/83. I de två rapporter som publicerades efter dessa projekt (Försurningsläget i sjöar och vattendrag - Del 2 Lodkartor respektive Del 3) infogades även en del lodkartor med andra upphovsmän, främst Naturgeografiska institutionen vid Göteborgs universitet men även andra myndigheter och fiskevårdsföreningar. Senare gav Kungsbacka kommun och Göteborgsregionen ett uppdrag till Bokskogen att kompletteringsloda alla kvarvarande sjöar i Kungsbacka kommun. Dessa kartor är inte utgivna tidigare. Sen har vi fått ett tillägg av kartor inom Varbergs kommun.

Alingsås fältbiologer 1966-1971

Kungsbacka kommun - Göteborgsregionens kommunalförbund 1984

Göteborgsregionen 1978-79

Naturgeografiska institutionen

Göteborgsregionen 1981-82

Bidrag från

Sjöar inom Varbergs kommun

Varbergs kommun

Lunds Universitet, Limnologiska institutionen